ภาษาไทย

นายธีรวัตร งามศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้าภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : theerawat.ng@kbps.ac.th

นางสาวน้ำค้าง ยี่สุ่นซ้อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : namkhang.y@kbps.ac.th

นางสาวณัฎฐากร ศรีทาคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : nutthakorn.s@kbps.ac.th

นายญาชินทร์ เจริญทัศน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : yachin.j@kbps.ac.th

นางสาวประภัสสร อริยเมตตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : praphatsorn.a@kbps.ac.th

นางสาวทิพยาภรณ์ ทองโพธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : tippayaporn.t@kbps.ac.th