ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 (อ่าน 67) 11 เม.ย. 63
การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 388) 09 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 477) 15 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (๓ ขวบ) (อ่าน 417) 15 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (๔ ขวบ) (อ่าน 450) 15 มี.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 27) 15 มี.ค. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 26) 16 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เรื่อง รับสมัครครูพี่เลี้ยงอนุบาล (อ่าน 0) 17 ธ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 38) 06 ธ.ค. 62
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 (อ่าน 527) 21 พ.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 70) 06 ต.ค. 62