สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
           ตราสัญลักษณ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวางอยู่บนฐานดอกบัวมีชื่อโรงเรียน “โรงเรียนคลองบ้านพร้าว” อยู่ด้านล่าง  หากเป็นตราประทับจะใช้วงกลมล้อมรอบ