คณิตศาสตร์

นางสาวชิดชนิการ์ ทองมอญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : chidchanika.t@kbps.ac.th

นางสาวสำอางค์ สุขหมั่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : sumang.s@kbps.ac.th

นายวรเทพ สุภาสืบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอุดมศักดิ์ ชาติศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : udomsak.c@kbps.ac.th