คณิตศาสตร์

นางสาวชิดชนิการ์ ทองมอญ
ครู คศ.1
หัวหน้าคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : chidchanika.t@kbps.ac.th

นางสาวสำอางค์ สุขหมั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : sumang.s@kbps.ac.th

นายวรเทพ สุภาสืบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : waratap.s@kbps.ac.th

นางสาวจุฬาลักษณ์ ฐานวิเศษ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : juraluck.t@kbps.ac.th

นางสาวสุมณกัญญา​ ชอบ​จิตต์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : sumonkanya.c@kbps.ac.th