ติดต่อเรา
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
หมู่ที่ 6 ถนนถั่วทอง-คลองเปรม   ตำบลบ้านปทุม  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 02-1993867 เบอร์โทรสาร 02-1993867
Email : kbps@kbps.ac.th , admin@kbps.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน