สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวกุลิสลา กะตะศิลา
ครู คศ.1
หัวหน้าสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสิทธิศักดิ์ ทวีกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1