สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสิทธิศักดิ์ ทวีกูล
ครู คศ.1
หัวหน้าสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : sittisak.t@kbps.ac.th

นายณรงค์กรณ์ อุตรักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : narongkorn.a@kbps.ac.th