สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสิทธิศักดิ์ ทวีกูล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : sittisak.t@kbps.ac.th