สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวกุลิสลา กะตะศิลา
ครู คศ.1
หัวหน้าสุขศึกษาและพลศึกษา

นายสิทธิศักดิ์ ทวีกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายอัจฉริยะ พิมพ์เขต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2