ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : amornrat.m@kbps.ac.th
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,20:19  อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน 1-2561
รายละเอียดผลงาน
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สาหรับเด็กเรียนอ่อน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.82 KB

โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,20:19   อ่าน 139 ครั้ง