ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอมอร เขียนขยัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,19:38  อ่าน 142 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ ปี 61 เทอม 1
รายละเอียดผลงาน
การพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้วิธีสอนแบบ สสวท. และสรุปด้วยแผนผังความคิด (Mind Mapping)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.62 KB

โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,19:38   อ่าน 142 ครั้ง