ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอมอร เขียนขยัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,19:37  อ่าน 81 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทคัดย่องานวิจัยปี 60 ภาคเรียนที่ 1
รายละเอียดผลงาน
พัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้สถานการณ์จำลอง เรื่องโจทย์ปัญหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.05 KB

โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,19:37   อ่าน 81 ครั้ง