ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่องานวิจัยปี 60
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษวรรณ มลฑป
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,20:24  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน 1-2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,20:19  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน 2-2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,20:18  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน 1-2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,20:17  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ ปี 61 เทอม 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอมอร เขียนขยัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,19:38  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่องานวิจัยปี 60 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอมอร เขียนขยัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,19:37  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่องานวิจัยปี 60 ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอมอร เขียนขยัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,19:37  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ ม.1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2561,10:26  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนครูอมรรัตน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2559,23:42  อ่าน 866 ครั้ง
รายละเอียด..