ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่องานวิจัยปี 60
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษวรรณ มลฑป
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,20:24  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ ปี 61 เทอม 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอมอร เขียนขยัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,19:38  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่องานวิจัยปี 60 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอมอร เขียนขยัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,19:37  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่องานวิจัยปี 60 ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอมอร เขียนขยัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,19:37  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..