ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 5) 15 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 57) 15 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (๓ ขวบ) (อ่าน 28) 15 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (๔ ขวบ) (อ่าน 37) 15 มี.ค. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 7) 16 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เรื่อง รับสมัครครูพี่เลี้ยงอนุบาล (อ่าน 0) 17 ธ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 22) 06 ธ.ค. 62
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 (อ่าน 96) 21 พ.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 28) 06 ต.ค. 62