ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education
     ประชาสัมพันธ์ "โครงการ Smart Education" โดยกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง  5 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
     เพื่อเป็นการสร้างการับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร ครู ประชาชน ผู้ปกครอง และนักเรียน ทางโรงเรียนคลองบ้านพร้าวจึงขอประชาสัมพันธ์โครงการโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียนต่อไป และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 807 ครั้ง