การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document ประเมิน1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.61 MB
Adobe Acrobat Document การประเมิน2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.45 MB