สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document ตุลาคม 62   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.22 KB
Adobe Acrobat Document พฤศจิกายน 62   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 311.39 KB
Adobe Acrobat Document ธันวาคม 62   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.28 KB
Adobe Acrobat Document มกราคม 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 289.07 KB
Adobe Acrobat Document มีนาคม 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 264.69 KB
Adobe Acrobat Document เมษายน 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.16 KB
Adobe Acrobat Document มิถุนายน 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.02 KB
Adobe Acrobat Document กุมภาพันธ์ 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.32 KB
Adobe Acrobat Document สรุป กค. 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.05 KB
Adobe Acrobat Document สรุป สค. 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.23 KB