รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
หมู่ที่ 6 ถนนถั่วทอง-คลองเปรม   ตำบลบ้านปทุม  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 02-1993867 เบอร์แฟกส์ 02-1993867
Email : kbps@kbps.ac.th , admin@kbps.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :